Posted on

Låt arbetsplatsen möta framtiden med Omnia

Dagens arbetsplatser möter ett ökat krav på digital närvaro, det har inte minst märkts under pandemitider då många tvingats arbeta hemifrån utan att ha sina kollegor nära till hands. Det finns dock lösningar som kan göra det hela mycket smidigare. Vi berättar mer här.

Skapa en smidig och digital arbetsplats

Idag ser arbetsplatser ofta annorlunda ut mot vad de gjorde förr. Det blir till exempel mer vanligt att människor som tillhör samma företag jobbar på olika platser. Det händer till och med att vissa sitter utomlands och jobbar. Trots det behöver man kunna dela information med varandra och samarbeta på ett bra sätt. Här har omniaintranet.se en riktigt bra lösning. Omnia är ett stöd som skapar en mer lättillgänglig digital arbetsplats. Omnia låter till exempel arbetstagare som arbetar med Microsoft 365 uppleva bättre kommunikation och möjlighet till kunskapsdelning. Det går också att arbeta tillsammans i grupp inom ramen för Omnia. Man skulle kunna säga att stödet står på sex viktiga ben vilka är användarupplevelse, kommunikation, kunskapshantering, samarbete, integration och förvaltning. Det är alltså alla dessa delar som genom Omnia blir mer lätthanterliga och smidigare att sköta.

Därför bör företaget investera i ett stöd för digital närvaro

Det kan vara lätt att fastna i mönster och göra på samma sätt som man alltid har gjort. Det finns dock mycket att förlora på det. Dagens arbetsmarknad kräver helt enkelt smidiga digitala lösningar för att arbetet ska gå smärtfritt. Genom att investera i ett stöd för digital närvaro slipper man att mycket tid går till att krångla med mängder av olika program. I Omnia är det till exempel möjligt att integrera appar och program som man redan använder i verksamheten. På så sätt blir de mer tillgängliga och lättare att använda.

Under pandemitider har det också blivit smärtsamt tydligt att vi behöver kunna samarbeta på ett bra sätt på arbetsplatsen utan att sitta bredvid varandra. Då är en sådan här lösning perfekt eftersom den låter medarbetare både dela information och arbeta tillsammans.

För att hänga med som företag är det mycket viktigt att man satsar på bra kommunikationsmodeller som är lätta att använda. Utan dem är det nämligen mycket svårt att hänga med i utvecklingen och skapa tillväxt. Funderar ni som företag på hur ni skulle kunna förbättra verksamheten är en lösning som den Omnia erbjuder väl värd att titta närmare på. Chanserna är stora att både ni och era medarbetare kommer att bli mycket nöjda med programmets effektivitet.