Posted on

Marknadsför ditt teknikföretag

Om du startat ett teknologiskt framtidsföretag som löser viktiga problem i samhället kan du behöva satsa en del pengar på marknadsföring i inledningsfasen. Att använda sociala medier på ett effektivt sätt är en bra marknadsföringsmetod, men det finns också många andra möjligheter. Du kan visa upp ditt varumärke i många varierande sammanhang, anordna tävlingar och nätverka.

Med profilkläder från Medtryck kan du låta både kunder och anställda marknadsföra din verksamhet även på fritiden. Det är inte alltid en bra strategi att göra loggan så stor som möjligt på kläderna, ibland är det bättre att göra en avvägning. Om kläderna har en diskret märkning med ditt företags varumärke finns det en större möjlighet att människor använder dina profilkläder mycket i sin vardag för att de tycker de är snygga.

Ny teknik för bättre samhälle

Ny teknik kan lösa många av dagens svårlösta problem. En av våra stora samhällsutmaningar är hållbarhet, där vi ska ersätta fossila produkter med mer hållbara sådana. Man har exempelvis tänkt använda biobaserade produkter för att ersätta produkter som ger alltför stora fossila utsläpp vid tillverkningen. Problemet är att skogen gör mest klimatnytta när den får stå kvar och binda koldioxid från atmosfären. Detta skapar en målkonflikt inom politiken och i det svenska samhället där många intressen strävar efter att få sin del av kakan, medan en verkligt hållbar omställning försenas.

Odla trämassa i labb

För att lösa våra målkonflikter och ersätta fossila produkter, samtidigt som vi låter skogen stå kvar för klimatet och den biologiska mångfaldens skull, behöver vi använda oss av ny teknik och forskning. Massachusetts Institute of Technology, eller MIT, har nyligen lyckats med att odla en vävnad som efterliknar trä i laboratorium. Målet är att ersätta naturligt virke och manipulera fram hela möbler med tekniken. Vi har tidigare sett en utveckling där kött odlas i laboratorier. Nu börjar det bli möjligt att odla träprodukter i laboratorier, istället för att odla timmer i naturen.

Vid MIT har forskarna lyckats odla fram vävnad bestående av träliknande växtceller. Man utgick från zinnia, en växt som blommar på sommaren. Luis Fernando Velásquez-García är forskare och arbetar vid MIT. Han menar att vi under århundraden har skaffat trämaterial på ett väldigt ineffektivt sätt. Om vi vill ha bord så borde vi på ett enkelt sätt kunna odla bord, istället för att gå en lång omväg via naturen. Om tekniken slår igenom stort kan vi låta skogen stå kvar och och stärka biologisk mångfald, samtidigt som vi motverkar klimatkrisen. Men den nya tekniken behöver marknadsföras och kunskapen om att tekniken finns behöver komma ut i samhället . Precis som när det gäller labbodlat kött är det nödvändigt att övertyga allmänheten om att detta är rätt väg att gå.