Posted on

Teknologi och samhälle

Allt om teknologiAllt om teknologi

Allt om samhälleAllt om samhälle

Hur utformas teknologin för framtidens samhälle?

Teknologin uppdateras ständigt på flera sätt. En del av den teknologiska utvecklingen går före, och hur kommer världen påverkas av det?

Teknologins utveckling

För att kunna förstå framtidens teknologi är det också bra att veta hur den har utvecklats genom tiderna. Begreppet teknologi kan förklaras genom en kunskap av användandet av verktyg och teknik. Det gör att teknologin under historiens gång uppfattas annorlunda.

Vissa tänker direkt på nya datorer och häftiga bilar när de hör ordet. Men all utformning av redskap har varit teknologi i någon form. När vikingarna byggde sina speciella båtar, när egyptierna – med många slavar – lyckades bygga pyramider som ännu förundrar världen eller när de första människorna tillverkade spjut var allt detta något teknologiskt. Det var ett sätt att via verktyg skapa något nytt, något innovativt.

Teknologin har dock med åren kommit att förändras, inte minst beroende på att vetenskapen och tekniken har gjort enorma framsteg. Det gör att folk ser på ordet med en annan innebörd, vilket på flera sätt kan vara logiskt. I och med att de första bilarna gick och blev delvis självgående, eller att människor kan resa till rymden efter att skapat knapptelefoner några årtionden innan det, gör att utvecklingen är snabb. Hur kommer det påverka det framtida samhället?

Vad innehåller framtidens samhällen?

När tänkare genom tiderna har formulerat funderingar och åsikter kring hur framtidens samhällen ska se ut har det funnits många alternativ. Flygande bilar var något som ofta nämndes. Redan under 1970- och 1980-talet fanns det en del personer som trodde att 2000-talet skulle innehålla självflygande bilar och att aliens redan skulle hittat ner till jorden. Andra ansåg istället att framtiden skulle innebära förmågan att skapa fred, vilket inte är särskilt nära i dagsläget.

Men går det på något sätt att veta hur världen kommer se ut i framtiden? Att man med säkerhet förstår exakt hur allt kommer se ut om till exempel 50 år är inte möjligt, eftersom ingen kan se in i framtiden. Med tanke på några av snedsparkningarna till gissningar som gjordes för 40-50 år sedan kan det också vara ”farligt” att tro för mycket om framtiden. Men med tanke på enorma framsteg som har gjorts under 2000-talet finns det all anledning att vara förhoppningsfull.

Internet finns till exempel i fickan genom smartphones. Flygplan kan via autopilot i praktiken både lyfta, flyga och landa. De moderna bilarna innehåller teknologi som läser av trafiken och både delvis kan köra och åtminstone bromsa in i farliga lägen. Att tro att framtiden innehåller varianter och uppdateringar på den typen av teknologi är därför fullt rimligt. Exakt vad det innebär kommer inte att vara möjligt, men det är åtminstone trovärdigt att den moderna teknologin fortsätter att utvecklas.

Vad påverkar hur teknologin utvecklas?

Finns det något särskilt som påverkar hur framtidens teknologi kommer att utvecklas? Eller sker det enbart via slumpen?

Framtidens problem skapar framtidens teknologi

Via så väl nutida som historiska exempel går det att se att människor och deras teknologi har utvecklats via de viljor och mål som människorna i dåtiden haft. När människor skulle börja jaga lyckades de vässa stenar och sätta på pinnar för att tillverka spjut. När de ville ta sig ut på haven skapade de båtar och flygplan uppfanns efter människans eviga dröm att kunna flyga.

Av den anledningen är det rimligt att tro att människans framtida önskemål kommer att ligga till grund för den kommande teknologin. Fler och fler drömmer om att kunna resa ute i rymden. Det har gjort att forskningen utvecklar möjligheter för privatpersoner att på något vis kunna ta sig till rymden utan allt för stora krav.

Flygande bilar har varit på tapeten i många årtionden. Möjligheten att se en bil flyga under år 2072 är kanske inte enormt stor enligt många, vilket känns rimligt. Men att bilar fortsätter att utvecklas och åtminstone blir självstyrda inom ett antal decennier är långt ifrån otänkbart med tanke på forskningens utveckling.

Hur ser den moderna smartphonen ut?

Den som var relativt gammal under 1980-talet minns säkerligen att mobiltelefoner inte var någon självklarhet. Även om det blev vanligare under 1990-talet var det långt ifrån alla som hade en. Inte minst på grund av dess enorma storlek. Men under 2010-talet utvecklades den teknologin och under 2020-talet har allt med klumpiga mobiler förpassats, och smidiga smartphones används.

Den moderna smarttelefonen är ett smärre mirakel på många sätt, men hur kommer den se ut i framtiden? Även om teknologin på det planet redan har gått oväntat fort går det inte att komma undan att smartphones om tio år troligtvis kommer att se väldigt annorlunda ut jämfört med nu.

Exakt vad det kommer innebära är svårt att gissa sig till, men det finns vissa saker som utan tvekan sticker ut. Framför allt prestanda och att telefonerna i sig kommer bli starkare. De kanske inte kommer ersätta laptops direkt, men möjligtvis på sikt. Det för att kunna skapa en smartphone för allt i livet. Samtidigt tror många att telefonerna kommer fortsätta vara små, om inte mindre, men starkare på samma gång.

Teknologi som kommer ta plats i framtiden

Det finns väldigt mycket teknologi som kommer ta plats i framtidens samhälle. Men vad exakt kommer det att innebära?

Bill Gates gissar

Att gissa hur Sverige och världen i framtiden kommer se ut är inte enkelt. Men Bill Gates om någon är troligtvis rätt namn för att göra kvalificerade gissningar. En av världens absolut rikaste män har utsett flera tänkbara möjligheter till hur framtidens teknologi kommer att se ut och tillämpas i framtiden.

Ett exempel på det här är en förbättrad fingerfärdighet hos olika robotar. Utvecklingen gällande robotar har kommit väldigt långt, men just deras fingerfärdighet har inte kommit lika långt. Där kan det dock ta fart och det kan innebära robotar som gör mer finkänsligt arbete.

Även den medicinska forskningen kan ta stora steg framåt enligt finansmannen. Olika typer av cancer har länge varit ett problem för mänskligheten, och även om forskningen har utvecklats finns det fortfarande många problem. Enligt Gates kan därför ett slags personligt vaccin, som baseras på personens egna immunförsvar, komma att användas. Det skulle konkret innebära att personliga vaccin mot bland annat cancer är något som kommer kunna finnas i framtiden.

Dessutom tror han att köttindustrin kommer förändras. Det har under många år pågått en debatt om köttätandet. Dels om det är moraliskt rätt att döda djur för att äta dem, men även vilken påverkan det har på planeten. Att det tar upp mycket vatten och kostar planeten resurser är välkänt. Av den anledningen ser Bill Gates att så kallat djurfritt kött kommer att finnas i framtiden. Det kommer att gå ut på att köttet smakar som ”vanligt kött”, men att det tillverkas syntetiskt.

Populär teknologi i Sverige

Teknik är något som är populärt i Sverige och faktum är att det avlånga landet kan vara med och utveckla det som kommer bli framtiden.

Sverige – ett föregångsland?

När det gäller ny teknik och innovation är Sverige ett land som ofta går före och skapar intresse. Till exempel beror det på att många länder och företag ser Sverige som ett bra land när det gäller att testa teknologin.

Av den anledningen är det sannolikt att Sverige kommer ha en viktig roll vad det gäller teknologins framtid och utveckling. Ett exempel där Sverige är med i forskningen är inom självkörande bilar. Det är en viktig forskning som mycket väl kommer att tillämpas i världen i framtiden för att underlätta trafikens flöde och minska risken för olyckor.

Dessutom är Sveriges starka ekonomi och demokrati en anledning till att svenskar används till ”experiment”. Det fungerar framför allt genom att svenskar har en stark köpkraft generellt och inte drar sig för att testa ny teknologi. Då många i ett land kan köpa olika produkter innebär det också att saker kan testas. Det är dessutom något som flera företag redan utnyttjar.

Populär teknologi i framtiden

Teknologin kommer med säkerhet att utvecklas. Kan man veta på vilket sätt framtiden kommer se ut gällande det avseendet?

Forskarna har många åsikter

Att teknologin utvecklas behöver inte betyda enbart flygande bilar eller datorer som pratar med en. Begreppet är bredare än så och kommer inte minst att innefatta medicinsk forskning i framtiden. Men just robotar och bilar är något som flera tror kommer att påverka framtidens teknologi. Till exempel genom en kombination, där robotbilar finns i framtiden. De så kallade robotbilarna kommer då att kunna styra sig själva och innefatta flera intressanta funktioner som både ökar känslan att sitta i fordonet samt säkerheten.

Gällande medicin hoppas flera forskare att biosensorer är något som flera hoppas på i framtiden. En biosensor används för att kunna hitta kemiska beståndsdelar. Något som också är tänkt att användas för att upptäcka sjukdomar.

Även solenergi hoppas forskarna på kunna ta över framtiden ytterligare. Även om utvecklingen varit stor under ett antal decennier fattas det fortfarande en hel del innan den formen av energi kan ta mer plats på marknaden. Men med mer forskning och utveckling kan solenergi komma att bli framtidens energikälla.

Kan Sverige gå före för framtidens samhälle?

På många sätt är Sverige ett föregångsland. Gäller det även för att bli framtidens samhälle?

Utmanar med Asien?

Under den andra delen av 1900-talet har Sverige ständigt varit i framkant. Man gick från att vara ett land folk flydde på grund av svält, till ett land många ville bo i och besöka.

Anledningarna till det var många, men en demokratisk och ekonomisk stabilitet har byggts upp i landet. Vad innebär det för framtiden? Kommer Sverige att kunna vara ledande i framtiden? Flera andra europeiska och även asiatiska länder är på rejäl frammarsch vilket gör att Sverige får konkurrens om att bli ett slagkraftigt land för teknologisk utveckling.

Samtidigt har länder som Uruguay i Sydamerika tillsammans med Chile och flera länder i Afrika också utvecklats enormt. Det är förstås positivt, men får det några konsekvenser på hur viktigt Sverige blir för det framtida samhället?

Det är möjligt att det kommer påverka. Inte minst tror många att Kina, Japan och Korea kommer ha en fortsatt stor inverkan på innovation och forskning. Men för att vara ett så litet land har Sverige mycket att säga till om samt bidra med. Många företag har bland annat valt att använda Sverige som marknad när de ska testa sin nya produkter eller annan teknologi. Det beror på flera anledningar. Men till exempel att Sverige med sina cirka tio miljoner invånare fortfarande har en rik befolkning där väldigt många har råd med att köpa produkter som gör att det fungerar i testerna för olika företag.

Vilka blir framtidens samhällen?

Vad har framtiden att erbjuda? Finns det något speciellt inom teknologin som kommer att skapas?

Hur tas framtiden fram?

En framtid tas fram genom att människor och natur styr den dit på ett sätt. För att då kunna förstå hur den framtida teknologin kommer se ut måste man veta hur framtidens människor tänker. Det går att göra genom att se över olika samhällsproblem. Att få ner trafikolyckor är ett sätt, vilket då bäddar för en bra bana för självstyrande bilar.

Att kunna få ordning på framtidens miljöproblem är en annan. Därför är det nästan garanti på att nya fordon och nya former av bränsle kommer att bearbetas och utvecklas under de kommande åren och decennierna. Exakt hur de kommer se ut – elbilar, vätgas eller något annat – är dock inte helt enkelt att veta.

Inom medicinen gör man också stora framsteg. Att kunna upptäcka sjukdomar i ett tidigare stadium är av stor relevans och därför kommer teknologi för att kunna göra det tas fram. Samma sak gäller för att kunna bota de olika sjukdomarna. Därför är det väldigt troligt att den medicinska forskningen och utvecklingen kommer att fortsätta ta stora och viktiga steg.

Kontakta oss via det här formuläret om det uppstår någon fråga!

Allt om teknologi och framtidens samhälle!Allt om teknologi och framtidens samhälle!