Posted on

Digitaliseringen av samhället

Precis här och nu pågår digitaliseringen av samhället – medier, myndigheter, institutioner och företag ställer om från analogt till digitalt. Omställningar sker i ett blixtsnabbt tempo, idag får vi posten från myndigheter i en digital brevlåda och som öppnas med hjälp av digitalt BankID.

År 2017 släppte regeringen sin digitaliseringsstrategi och fem utvecklingsområden poängterades: digital infrastruktur, digital kompetens, digital trygghet, digital ledning och digital innovation. Regeringen har målet i sikte: Sverige ska vara bäst i världen gällande fördelarna med digitaliseringen i samhället. Sifo-undersökningar görs och frågor ställs angående hur svenskarna ställer sig till de digitala lösningarna i samhället. Tycker svensken generellt att den hänger med i den digitala utvecklingen? Överlag handlar det om att förstå befolkningens olika beteenden, behov och efterfrågan på digitala lösningar. De flesta anser generellt att t.ex. BankID är en mycket praktisk lösning vad det gäller digitala signeringar. Emedan den äldre delen av Sveriges befolkning kan sakna kontakten med riktiga personer, att prata med en människa istället för att trycka in koder på mobiler eller datorer. För företag idag är det enormt viktigt att hänga med i utvecklingen, inte minst kan det vara en konkurrensfördel – att tidigt finna digitala lösningar och erbjuda tjänster och varor digitalt.

Den digitala transformationen är viktig att förstå

Idag behöver majoriteten av företag vara närvarande på nätet, sociala plattformar och även i skapandet av hemsidor. För en lyckad marknadsföring kan det vara väl investerade pengar att ta hjälp av en professionell webbyrå och verkligen öka närvaron på nätet. Alla företag som ytterligare vill öka sina marginaler, stå konkurrenskraftiga och överleva i framtiden satsar på en digitalisering. Numera är digitaliseringen inte valfri, den är mer eller mindre ett måste för att entreprenörer och företag oavsett storlek på marknaden. Alltfler konsumenter inser värdet av att endast betala precis för det man nyttjar, varken mer eller mindre. Att äga och köpa har övergått till att streama, hyra eller prenumerera. Flertalet företag har redan ställt om och står beredda för den här nya typen av marknad som uppkommit i och med digitaliseringen av samhället.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter

Förändringen är förstås inte lika radikal inom alla branscher, men digitaliseringen pågår faktiskt överallt. Internt försöker företag och myndigheter genomföra digitala effektiviseringar, digitala lösningar och automatisera processer och arbetsuppgifter. Idag använder flertalet branscher nya digitala verktyg och för de stackarna som inte hänger med – ser framtiden rätt grå och trist ut. Idag är digitaliseringen helt nödvändig för ett företags överlevnad.

Oavsett vilket förhållningssätt ledning, personal eller chefer har inför digitaliseringen står en sak klar: skälen för att satsa rejält på digitaliseringen är otaliga. Tekniken och digitala innovationer på digitaliseringens område har utvecklats snabbt de sista fem åren, vilket även medfört att kostnaden för mer avancerad digital teknik och dess medföljande programvara minskat. Idag är tekniken och programmen tillgänglig för de flesta på marknaden, vilket gäller både företag, myndigheter och privatpersoner. De flesta idag har vant sig vid att sköta affärer, bankärenden eller digitala möten via nätet och olika program och appar. Digitaliseringen har kommit för att stanna!