Posted on

Digitala arbetsplatser kräver välisolerade hem

Redan innan pandemin kom var det många som arbetade hemifrån, men inte tillnärmelsevis lika många som nu, nästan två år in i pandemin och när vi börjar ana ett slut. Många arbetsplatser har blivit digitaliserade, vilket innebär att många fler arbetar hemifrån – temporärt eller tills vidare. För att det ska fungera bra krävs dock att våra hem är välisolerade och även på andra sätt fungerar bra att använda som arbetsplatser.

Takisolering och ventilation viktigt

Överallt kan vi läsa om att hemmakontoret är framtidens arbetsplats, men ska det fungera i längden måste vi också se till att vi trivs med hemmet som vårt kontor. En av de mest grundläggande delarna i den här frågan är isolering och ventilation. Är huset dragit på grund av dålig isolering, eller om ventilationen inte fungerar korrekt så att inomhusluften blir dålig – då kommer både de hemarbetande och jobbet de utför påverkas negativt. Frågor som dessa är det dock husägarna själva som måste kolla upp, och ett tips är att kontakta exempelvis villatakspecialisten.se/ om du misstänker att taket inte isolerar så bra som det borde. De kan hjälpa dig med både tak och andra projekt för att göra huset så varmt, bekvämt och välfungerande som möjligt, så att du ska trivas med att skapa ditt jobbkontor inom dess väggar.

Olika typer av arbetsplatser

Att arbeta hemifrån passar inte alla. Medan många älskar det finns det också många som mår dåligt av att inte ha dynamiken av en vanlig arbetsplats och kollegor runt sig som vanligt. Samtidigt har många företag och organisationer insett att många arbetsmoment inte kräver att de anställda är på plats fysiskt. För vissa företag har det inneburit att de kunnat spara in på kontor eller förlagt verksamheten till exempelvis coworking-platser, där man delar arbetsplats med andra företag. För de som trivs bra med att arbeta hemifrån är dock hemarbete en väldigt positiv konsekvens av pandemin, och nu när restriktionerna lättar finns ofta möjligheten att kunna välja sin fysiska arbetsplats mer än innan. Vill och kan du fortsätta jobba hemifrån är det dock viktigt att du ser till att du skapar en arbetsplats som passar dig – både ergonomiskt och hälsomässigt. Se till att huset är väl isolerat och att ventilationen fungerar. Ha koll på självdisciplinen och sätt upp rutiner som fungerar för dig och ditt arbete.