Posted on

Den bakåtsträvande framförhållningen

Förändring är en del av människans natur och någonting som alltid format vår omvärld. Hand i hand med denna eviga följeslagare går den ständiga strävan efter utveckling. Det här baseras till mångt och mycket på det faktum att vi till varje pris vill föra våra gener vidare. Frågan om överlevnad är en naturlig drift gemene man har inom sig. Det behöver nödvändigtvis inte uteslutande handla om att undvika döden utan uppenbarar sig inom en rad olika aspekter av livet.

Av människor, för människor

Den mänskliga historien har kantats av såväl fantastiska möjligheter som destruktiva begränsningar. Det är här den mänskliga faktorn kommer in i bilden. När den visar sig från sin bästa sida handlar det om ett fenomen präglat av samhörighet, delaktighet, respekt och förståelse. Dessvärre har den av olika anledningar även kantats av diverse orättvisor, ojämlikhet, förakt samt främlingsfientlighet. Paradoxalt nog är den sistnämnda komponenten en för människan biologisk drift då det fungerat som ett sätt att föra de ack så viktiga generna vidare. Det var en slags varningssignal för att undvika faror inom obekväma områden gemene man inte kände till. Tyvärr har även detta tankesätt förts vidare in i den moderna världen där brutala samhällsåskådningar såsom nazism eller rasism speglat de olika värderingar som kan tänkas uppstå.

Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig sin och andras framtid. Hen kan i tanken agera idag utifrån hur den förväntade morgondagen ska se ut. Denna antecipatoriska planeringsförmåga har gjort människan till både planetens härskare och sabotörer. Det här avspeglas i stort sett i allt vi gör, vilket på så vis genomsyrar hela vårt liv. Det här har inte minst visat sig inom det teknologiska spektrumet, vilket även på flera sätt formar det framtida samhället.

Så lika men ändå så olika

Det var först under det vi känner till som upplysningen människorna började söka livets mening här och nu snarare än som en förberedelse inför vad som komma skulle. Detta tankesätt fick fart på såväl det sunda förnuftet och den forskningsbaserade vetenskapen. Tidigare hade mänskligheten befunnit sig i ett starkt grepp från antingen kyrka, stat eller adel. Klassamhället utgick inte ifrån någon större framtidstro där individen i fråga var född till det den skulle vara där reservation till förändringar inte var särskilt välkomna.

I takt med det senaste decenniets revolutionerande digitalisering har samhället och människorna i detta skakats om i sina grundvalar. Det här har i sin tur skapat ett helt nytt beteendemönster där tankar och känslor idag baseras på helt andra premisser. Det kan samtidigt inte stickas under stol med alla de fantastiska förutsättningar som medförts. Du kan exempelvis med fördel välja en bra designbyrå i Göteborg och samtidigt få ut så mycket mer av vardagen. Klingit engagerar och är också en naturlig del av den ovissa framtiden.

Genom historiens gång har mänskligheten både skapat och fått ta del av diverse teknologiska framsteg. Dessa har uppenbarat sig på ett varierande sätt samt i olika former. Människan har en fantastisk anpassningsförmåga oavsett tid, plats och sammanhang.

Digitaliseringen är i grunden någonting bra men hänsyn behöver samtidigt tas till att vi trots allt lever kvar i den fysiska världen där ett samhälle baserat på att gemene man inte klarar sig utan dator, surfplatta eller mobiltelefon förhåller sig tämligen bristfälligt.