Posted on

Det ovissa faktumet

Det har alltid sett likadant ut. Vi människor har sedan begynnelsen haft en förmåga att föreställa oss framtiden. Däremot går det inte på samma sätt att förutspå densamma. Vår fantastiska anpassningsförmåga skapar förutsättningar för att alltid vara en framåtsträvande varelse. I allt som utförs finns en, ibland omedveten, tanke om vad som ska hända härnäst. Vi köper hus, skaffar barn och byter jobb för att framtiden ska underlättas. Det här i grunden en god tanke men som i praktiken kan få motsatt effekt.

Så nära men ändå så långt ifrån

Teknologi har för människan alltid varit något avlägset och som bara kan användas av ett begränsat antal personer. Det har inte sällan förknippats med rymd, forskning och bilden av ett samhälle där människor i luften tar sig fram i ljusets hastighet och allting hänger samman likt en global utopi. Det var oftast såhär samhället framställdes i filmer och föreställningar om hur framtiden skulle kunna se ut. Ett bra exempel är det tecknade barnprogrammet familjen Jetson där teknologin sett till sin samtid verkligen ligger i framkant. Serien ska föreställa hur det kommer att se ut under det tjugonde århundradet.

När vi tittar på dagens samhälle går det att konstatera att så inte riktigt blev utfallet. Vi lever i en tid där allting ska gå så snabbt som möjligt, samtidigt som inte information någonsin får utebli. Vi har all världens information i fickan och kan med ett knapptryck ta reda på vad som helst. Att tekniken kommit väldigt långt går det inte att sticka under stol med. Människorna i världen kommer allt närmre varandra och Internet har skapat möjligheter som tidigare skulle varit helt otänkbart.

Det skapande samhället

Världen som vi känner till har blivit allt mer globaliserad. De sociala medierna har även skapat utrymme för den egenproducerande människan där vi numera snabbt kan ta reda på sådant som tidigare krävde betydligt längre väntetid, samt där hänsyn behövdes tas till tid och plats. Det här har numera mer eller mindre suddats ut. På frågan om det här är någonting bra eller dåligt förhåller sig onekligen flytande. Det ställer betydligt högre krav på legitima källor samtidigt som osanningar likt en löpeld sprider lömskhet samt brist på kunskap.

Det ter sig inte särskilt konstigt att de största företagen i världen alla tillhör tech-industrin. Det är väletablerade företag med starka varumärken runt om planeten. Teknologin har blivit något som gemene man på ett aldrig tidigare skådat sätt numera kan ta del av. Den ständigt närvarande digitaliseringen har samtidigt skapat utrymme för tjänster som tidigare varken fanns, alternativt där någon större efterfrågan rådde. Det kan exempelvis röra sig om molntjänster från Nordlo där företag och verksamheter slipper onödiga investeringar. Här är istället allt samlat på ett ställe oavsett om det innefattar personal, lokala servrar eller annan infrastruktur. Det här anpassas i sin tur till det aktuella företagets behov samt preferenser. Samtidigt har också tidigare yrken och tjänster raderats ut i digitaliseringens framfart. Den skövlar fram likt en miljöbov runt Amazonas regnskog.

Den stora frågan som återstår är var alla rimliga gränser går?