Posted on

Teknologi som kommer ta plats i framtiden

Det finns väldigt mycket teknologi som kommer ta plats i framtidens samhälle. Men vad exakt kommer det att innebära?

Bill Gates gissar

Att gissa hur Sverige och världen i framtiden kommer se ut är inte enkelt. Men Bill Gates om någon är troligtvis rätt namn för att göra kvalificerade gissningar. En av världens absolut rikaste män har utsett flera tänkbara möjligheter till hur framtidens teknologi kommer att se ut och tillämpas i framtiden.

Ett exempel på det här är en förbättrad fingerfärdighet hos olika robotar. Utvecklingen gällande robotar har kommit väldigt långt, men just deras fingerfärdighet har inte kommit lika långt. Där kan det dock ta fart och det kan innebära robotar som gör mer finkänsligt arbete.

Även den medicinska forskningen kan ta stora steg framåt enligt finansmannen. Olika typer av cancer har länge varit ett problem för mänskligheten, och även om forskningen har utvecklats finns det fortfarande många problem. Enligt Gates kan därför ett slags personligt vaccin, som baseras på personens egna immunförsvar, komma att användas. Det skulle konkret innebära att personliga vaccin mot bland annat cancer är något som kommer kunna finnas i framtiden.

Dessutom tror han att köttindustrin kommer förändras. Det har under många år pågått en debatt om köttätandet. Dels om det är moraliskt rätt att döda djur för att äta dem, men även vilken påverkan det har på planeten. Att det tar upp mycket vatten och kostar planeten resurser är välkänt. Av den anledningen ser Bill Gates att så kallat djurfritt kött kommer att finnas i framtiden. Det kommer att gå ut på att köttet smakar som ”vanligt kött”, men att det tillverkas syntetiskt.