Posted on

Hur utformas teknologin för framtidens samhälle?

Teknologin uppdateras ständigt på flera sätt. En del av den teknologiska utvecklingen går före, och hur kommer världen påverkas av det?

Teknologins utveckling

För att kunna förstå framtidens teknologi är det också bra att veta hur den har utvecklats genom tiderna. Begreppet teknologi kan förklaras genom en kunskap av användandet av verktyg och teknik. Det gör att teknologin under historiens gång uppfattas annorlunda.

Vissa tänker direkt på nya datorer och häftiga bilar när de hör ordet. Men all utformning av redskap har varit teknologi i någon form. När vikingarna byggde sina speciella båtar, när egyptierna – med många slavar – lyckades bygga pyramider som ännu förundrar världen eller när de första människorna tillverkade spjut var allt detta något teknologiskt. Det var ett sätt att via verktyg skapa något nytt, något innovativt.

Teknologin har dock med åren kommit att förändras, inte minst beroende på att vetenskapen och tekniken har gjort enorma framsteg. Det gör att folk ser på ordet med en annan innebörd, vilket på flera sätt kan vara logiskt. I och med att de första bilarna gick och blev delvis självgående, eller att människor kan resa till rymden efter att skapat knapptelefoner några årtionden innan det, gör att utvecklingen är snabb. Hur kommer det påverka det framtida samhället?

Vad innehåller framtidens samhällen?

När tänkare genom tiderna har formulerat funderingar och åsikter kring hur framtidens samhällen ska se ut har det funnits många alternativ. Flygande bilar var något som ofta nämndes. Redan under 1970- och 1980-talet fanns det en del personer som trodde att 2000-talet skulle innehålla självflygande bilar och att aliens redan skulle hittat ner till jorden. Andra ansåg istället att framtiden skulle innebära förmågan att skapa fred, vilket inte är särskilt nära i dagsläget.

Men går det på något sätt att veta hur världen kommer se ut i framtiden? Att man med säkerhet förstår exakt hur allt kommer se ut om till exempel 50 år är inte möjligt, eftersom ingen kan se in i framtiden. Med tanke på några av snedsparkningarna till gissningar som gjordes för 40-50 år sedan kan det också vara ”farligt” att tro för mycket om framtiden. Men med tanke på enorma framsteg som har gjorts under 2000-talet finns det all anledning att vara förhoppningsfull.

Internet finns till exempel i fickan genom smartphones. Flygplan kan via autopilot i praktiken både lyfta, flyga och landa. De moderna bilarna innehåller teknologi som läser av trafiken och både delvis kan köra och åtminstone bromsa in i farliga lägen. Att tro att framtiden innehåller varianter och uppdateringar på den typen av teknologi är därför fullt rimligt. Exakt vad det innebär kommer inte att vara möjligt, men det är åtminstone trovärdigt att den moderna teknologin fortsätter att utvecklas.