Posted on

Teknikutveckling gör ett bättre hem

Det finns idag mängder av tekniska lösningar som förbättrar kvalitén i ett hem. Detta kan dessutom ha stora konsekvenser för såväl plånboken som hälsan. Här kommer tre relativt vanliga situationer där teknik kan lösa problemen på ett billigt och enkelt sätt.

Teknik för att mota bort inbrottstjuven

Förutom att förstås ha ett bra lås i ytterdörrar, och fönster som inte så enkelt går att bryta upp, finns en hel del teknik som försvårar för inbrottstjuven. Ett hemlarm kan vara en paketlösning där alltifrån videokameror och larm kopplat till larmcentral kan ingå. Med hjälp av olika appar går det dessutom att sammankoppla olika lösningar för att hela tiden ha full koll på sitt smarta hem.

Teknik för radonmätning

Radon är ett bekymmer som finns i flera hem, men är enkelt att åtgärda när man väl konstaterat att radon finns. Det finns flera olika sätt att ta reda på detta. Genom att beställa ett mätpaket från https://radea.se/ erhåller man en dosa som kan placeras i hemmet, vilken mäter luftkvalitén för vidare analys. Detta är ett billigt och effektivt sätt att se om radonhalten ligger över det rekommenderade gränsvärdet. Man kan även få tips om hur man åstadkommer ett effektivare ventilationssystem. Radon har blivit ett växande bekymmer i fler olika typer av bostäder, även om det främst gäller äldre boningshus, där radon från både marken och byggnadsmaterial kan ställa till bekymmer.

Tekniska lösningar som minskar elförbrukning

Med hjälp av centraliserad styrning av belysning samt elektriska

apparater och uppvärmning går det att ha full koll på hur elen förbrukas i ett hem. Denna data kan sedan sammanställas på telefonen. Det finns flera olika tekniska lösningar för att åstadkomma detta. Den som ska köpa nya vitvaror, teveapparat eller ventilationsanläggning kan samtidigt undersöka om dessa är kompatibla med en sådan styrning. Användningen av smarta elmätare har minskat kostnaden för många konsumenter. Till synes och sist är det elen vi inte använder effektivt som blir den största kostnaden. Att exempelvis ha ett system som automatiskt kan släcka rum vi inte befinner oss i kan spara en hel del pengar per år.