Posted on

IT-utveckling skapar möjligheter

Informationstekniken verkar aldrig stanna av utan hela tiden kommer framsteg och ny teknik. Det är såklart nödvändigt att IT och teknik går framåt om människan ska kunna ta sig vidare ut i rymden. Framtida rymduppdrag kommer kräva allt mer forskning inom området. Framför allt om drömmen om Mars ska bli verklighet. Målet är en bemannad rymdfarkost till Mars redan år 2030. IT handlar också mycket om säkerhet och att kunna skydda kommunikationen.

Framtidens IT-konsulter är viktiga

Det vanliga är nog inte att IT-konsulter arbetar med framtida rymduppdrag utan många arbetar med säkerhet och lösningar för företag. Därför specialiserar sig en IT-konsult mot ett intresse. Produktframtagningar och speciallösningar för företag som ställer höga krav på säkerhet blir en allt vanligare nisch. Utan duktiga IT-konsulter som kan ta sig an de mest utmanande uppdragen skulle tekniken inte gå framåt. En förutsättning för framtiden är att fler vågar satsa på avancerade utbildningar för att vara med och ta fram ny informationsteknik.

IT och rymdteknik

Är du intresserad av att få arbeta med spännande projekt inom IT som knyter an till rymdteknik är det civilingenjör du ska läsa till. Det finns speciella program i Sverige och du får chansen att arbeta med framtida rymduppdrag. I Kiruna finns ett speciellt campus där det bland annat forskas kring nanosatelliter. Kiruna är världskänt för sin unika forskningsmiljö och här testas mycket ny teknik inom bland annat IT. Utan IT-tekniker hade inte Perseverance kunnat kommunicera med NASA från Mars.

IT är del av framtiden

IT är otroligt viktigt för att lösa problem i framtiden. Genom förbättrad informationsteknik skapas möjligheter för helt nya jobb, dessutom världen över. Det är bara att ta möjligheten att ha banken i mobiltelefonen och kunna göra affärer från världens mest undangömda platser. Potential finns att lyfta många människor ur absolut fattigdom. Dessutom gör säker kommunikation det möjligt att kämpa för demokrati och sprida information om vad som händer i stängda diktaturer utan repressalier.