KVINNORS RÖSTER – livsöden från det moderna Sveriges framväxt
av Eva Helen Ulvros
Historiska media, 2016
ISBN: 9789175453248

Recensent: Andrea Zackrisson

Kvinnors-rosterHur mycket har kvinnor kunnat bestämma över sina egna liv genom historien, på olika platser och i olika tider? Hur har deras relationer till män, barn, tjänstefolk och andra kvinnor sett ut? Hur skiljde sig villkoren mellan olika sociala skikt, mellan gifta och ogifta, mellan yngre och äldre kvinnor? Dessa frågor utforskar Eva Helen Ulvros i boken Kvinnors röster.

I boken får vi ta del av flera enskilda kvinnors livsöden under drygt tvåhundra år. Bland dem finns kvinnor från olika samhällsklasser och olika delar av Sverige, och vi får möta dem i personliga brev och berättelser, men även i artiklar, memoarer, dagboksanteckningar och intervjuer. En del av dem vantrivs i den roll som de fötts in i, i de begränsningar som automatiskt följer med att vara kvinna, några av dem har accepterat sin plats i samhället, medan andra trots samhällets motstånd lyckats göra sig ett namn och varit verksamma utanför hemmets väggar. Flera av kvinnorna vi möter har haft pappor som var väldigt moderna i sitt sätt att tänka. De har ansett att det varit viktigt för flickor att få utbildning, precis som pojkarna. Det har lett till att många kvinnor som vi får läsa om i den här boken har fått mer möjligheter än vad den ”normala kvinnan” fått chans till under samma tid. Det ger också en varierad bild av hur olika kvinnors liv kunde vara.

Vi som lever idag kan vara tacksamma för att man förr i tiden bevarade alla brev man skickade och fick, och att så mycket material har bevarats till eftervärlden. Det gör det möjligt för oss att få en bild av hur det var att leva då. Ulvros har sammanfattat dessa kvinnors liv på ett personligt sätt, som läsare får jag en bra bild av hur de olika kvinnorna tyckte och tänkte, hur deras liv såg ut. Jag kan dra paralleller till mitt egna liv och situation, och gång på gång påminns jag om vilken tur jag har som är kvinna i Sverige idag, och inte på en annan plats på jorden eller i en annan tid. Och att jag inte ska ta mina rättigheter för givna, att de är resultatet av många års arbete för lika rättigheter och att det är något vi måste fortsätta jobba för.

Andrea__

Skrivet av Andrea

Driver Bibliophilia.se. Läser allt som intresserar, vilket är det mesta. Tycker att all sorts litteratur fyller en funktion och att det inte finns någon litteratur som är finare än någon annan.

Kvinnors röster från historien
Taggar:                                             

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *